Digitale kunst is een vorm van hedendaagse kunst vanaf 1970 in de 20ste eeuw die met behulp van een digitaal proces is gemaakt en waarbij de computer een belangrijke rol speelt. Verwante en soms overlappende begrippen zijn multimedia, mediakunst, nieuwe media en interactieve kunst.

teamLab Borderless

’teamLab Borderless’ is een groep kunstwerken die één wereld zonder grenzen vormen. Kunstwerken verplaatsen zich vrij uit de kamers, vormen verbindingen en relaties met mensen, communiceren met andere werken, beïnvloeden en vermengen zich soms met elkaar.

Environment

Een environment of omgevingssculptuur is de kunstzinnige vormgeving van een bepaalde ruimte zoals een kamer, theater, straat of plein waarbij verschillende materialen, bewegingen, klank, licht en andere communicatiemiddelen een rol spelen. Een installatie is een vorm van environment, een meestal tijdelijk opgebouwde constructie.

Installatie

Een installatie als kunstwerk is een ruimtelijk beeld bestaande uit heterogene (afzonderlijke) elementen, door een beeldend kunstenaar opgebouwd, uitgestald of opgehangen op een speciaal daarvoor uitgekozen locatie. Een installatie kan gezien worden als een tijdelijk environment. Installaties komen voort uit de conceptuele kunst, als werkwijze in de beeldhouwkunst en in de videokunst.

DIGITAL ART GALLERY